Promovarea starii de bine în scoala (E-Book, PDF)

eBook
ISBN/EAN: 9783668771826
Umfang: 46 S., 0.89 MB
Auflage: 1. Auflage 2018
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen
16,99 €
(inkl. MwSt.)
Download
E-Book Download
Academic Paper from the year 2018 in the subject Pedagogy - Common Didactics, Educational Objectives, Methods, grade: 10,00, University of Suceava, language: Romanian, abstract: Promovarea st?rii de bine în ?coal? este o tem? care stârne?te tot mai mult interes în spa?iul public, îndeosebi între cei interesa?i de promovarea unui act educa?ional de calitate, un înv???mânt care pune în prim plan oamenii ?i rela?iile dintre dân?ii, dar ?i utilizarea unor resurse bogate în con?inut interactiv, punând accent în mod evident pe comunicare, creativitate ?i flexibilitate în gândire. Actul didactic în sine are nevoie e o transformare, de o reform? care s? porneasc? de la realit??ile lumii contemporane. Educa?ia trebuie s? se adapteze noii paradigme în care societatea se dezvolt?, pentru a se face util? ?i pentru a pune um?rul la construc?ia viitorului. ?coala nu î?i mai permite s? r?mân? prizoniera trecutului, unde actul educa?ional se construia preponderent pe reala?ia de subordonare dintre profesori ?i elevi, o rela?ie care trebuie s? recunoa?tem c? cel mai adesea avea la baz? un respect n?scut mai degrab? din fric?, decât din aprecierea profesional? sau a calit??ioi umane a cadrului didactic de la catedr?. Ast?zi, subordonarea, las? locul colabor?rii iar munca în echip? d? rezultate numai dac? grupul este omogen ?i iar for?a motrice care face echipa s? func?ioneze corespunz?tor este tocmai acest? stare de bine despre care vom vorbi în acest? lucrare. ?eful este înlocuit cu liderul iar acesta din urm?, nu dicteaz?, ci particip? activ la activit??ile în care este implicat grupul, coordonând activitatea acestuia mai degrab? prin mediere, decât prin impunerea propriei voin?e. Iar aceast? metod? de management, fie c? vorbim de managementul clasei, a institu?iei ?colare sau a sistemului de înv???mânt în cel mai cuprinz?tor sens pe care îl poate avea cuvântul sistem, pare s? înlocuiasc? în mod natural vechile deprinderi manageriale, sistemul de înv???mânt c?utând printr-o noua abordare managerial?, s? se vindece de problemele trecutului, venind practic în întâmpinarea provoc?rilor ridicate de prezent.
Kein Inhalt gefunden!